Meldpunt

Om een en ander in goede banen te leiden omtrent de relatie van het vliegveld met haar omgeving, is er de Commissie Regionaal Overleg (CRO). Hierin zijn omwonenden, vliegveld en gemeente vertegenwoordigd.

Het ervaren van overlast is vervelend. Als vliegveld proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen door vliegers te attenderen op “noise abatement” procedures en de regels omtrent het aanvliegen van het vliegveld (zie praktische informatie).

Mocht u desondanks een klacht willen indienen, dan kan dit bij de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) van de Provincie. Dit kan telefonisch of per e-mail.  

  • Telefonisch tijdens kantooruren op het algemene telefoonnummer 0566 75 03 00
  • Telefonisch buiten kantooruren op via het milieualarmnummer op 058 212 24 22
  • Per e-mail via info@fumo.nl onder vermelding van uw klacht, het tijdstip wanneer de overlast is ervaren en uw naam en telefoonnummer. 

Locatie en contact

Telefoon: (0512) 51 32 45
Adres: De Knobben 100a, 9202 XJ Drachten
Drachten radio: 119.655