Toekomst

Eigenlijk wordt er sinds de overdracht in 1975 van de airstrip door Philips aan de Gemeente Smallingerland al gesproken over de opzet en invulling van het vliegveld, waarbij diverse ideeën en politieke tegenstellingen de revu hebben gepasseerd.

Naar aanleiding van ideeën van ondernemers heeft meer recent de gemeenteraad van Smallingerland op 10 mei 2022 met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld een kwartiermaker te laten onderzoeken of deze ideeën rond de exploitatie van het vliegveld levensvatbaar zijn. Inmiddels heeft de kwartiermaker zijn eindverslag eind 2023 afgerond en geconcludeerd dat dit zo is en hierbij onder meer geconcludeerd dat er een breder, professioneler bestuur van de stichting zitting zou moeten gaan nemen.

Op 14 november 2023 heeft de gemeenteraad van Smallingerland dit advies in grote meerderheid aangenomen. Begin 2024 is de asfaltbaan opgeknapt en is baan 07 weer in gebruik genomen. Op 28 mei 2024 is het nieuwe bestuur aangesteld.

Met deze ontwikkeling ziet de toekomst van Vliegveld Drachten er veelbelovend uit. Met de inzet van de gemeente, de kwartiermaker en de luchtvaart gerelateerde ondernemers, is er een duidelijke visie en plan voor de toekomst van het vliegveld wat nu verder door het nieuwe bestuur zal worden opgepakt, in samenwerking met voorgenoemde partijen.

Snel naar

Over vliegveld Drachten
Historie vliegveld Drachten
Toekomst
Havendienst
Bestuur