Nieuw bestuur Vliegveld Drachten

Tijdens de bestuursvergadering op maandag 6 mei 2024 heeft Vliegveld Drachten een nieuw bestuur samengesteld. Dit nieuwe team gaat direct aan de slag en wil op korte termijn kennismaken met alle betrokken partijen binnen en buiten het vliegveld.

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland is positief gestemd: “Met dit nieuwe bestuur krijgen de toekomstplannen van Vliegveld Drachten verdere invulling. De leden brengen een schat aan ervaring in besturen met zich mee, evenals expertise op het gebied van luchtvaart en financiën, wat van cruciaal belang is voor de uitvoering van onze plannen.”

Van het oude bestuur blijven Wilfried Jellema en Klaas van den Berg aan boord, terwijl Hans Doddema, Harald Bouman, Sikko Brandenburg en Douwe van Drogen zich bij hen voegen als nieuwe bestuursleden. Burgemeester Jan Rijpstra en Douwe de Boer nemen afscheid van hun bestuursfuncties. Doddema wordt de nieuwe voorzitter, waarbij hij Rijpstra opvolgt.

Rijpstra, die vijf jaar lang voorzitter was, merkt op: “Nu de statuten zijn aangepast om belangenverstrengeling te voorkomen, is het een geschikt moment om het leiderschap over te dragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe bestuur de juiste koers zal varen. Ook wil ik Douwe de Boer bedanken voor zijn toewijding gedurende meer dan dertig jaar aan het behoud van Vliegveld Drachten.”

De kersverse voorzitter Hans Doddema staat te trappelen om aan de slag te gaan: “Drachten heeft een rijke historie met Philips en daarmee ook met het vliegveld dat Frits Philips hier heeft laten bouwen. Nu liggen er mooie toekomstplannen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de regio. Als enige klein regionaal vliegveld op het vasteland van Friesland willen we het behouden en verder uitbouwen. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega-bestuursleden, de vliegveldgemeenschap en omwonenden invulling te geven aan deze toekomstplannen.”

Het nieuwe bestuur is bekend met de lokale gemeenschap van Smallingerland en staat open voor deskundige input. Ze zullen zich spoedig buigen over de bouwplannen voor hangarwoningen en andere faciliteiten van initiatiefnemers. Daarnaast zullen ze voortaan de communicatie met de directe omgeving en andere belanghebbenden verzorgen.

In november 2023 heeft de gemeenteraad van Smallingerland besloten dat Vliegveld Drachten de komende vijftig jaar mag blijven bestaan. De huidige gebruikers en initiatiefnemers met plannen voor het vliegveld willen snel aan de slag met hun ideeën, waaronder hangarwoningen, zonnepanelen en een vernieuwde start- en landingsbaan. Het nieuwe bestuur zal de exploitatie van Vliegveld Drachten organiseren op basis van een nieuwe structuur.