Toekomst van vliegveld Drachten

Eind 2020 hebben een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemers plannen gemaakt om het vliegveld te ontwikkelen. Deze ondernemers hebben met hun plannen de gemeenteraad van Smallingerland geïnformeerd. De gemeente heeft op basis van die plannen een toekomstvisie voor het vliegveld ontwikkeld.

Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld. Besloten is dat het vliegveld in ieder geval open moet blijven en dat er een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken of de plannen van de ondernemers voldoende zekerheid bieden voor een meer zelfstandige ontwikkeling van het vliegveld. Het besturen en exploiteren van het vliegveld moest eveneens onderzocht worden en los komen te staan van gemeente Smallingerland.

Vervolgstappen

Met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten dat op 10 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, beoordeelt Kwartiermaker Erik Lagerweij de toekomstplannen voor het vliegveld. De kwartiermaker heeft het Eindverslag Vliegveld Drachten inmiddels af. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit eindverslag een besluit over de toekomst van het vliegveld.

De toekomst van Vliegveld Drachten ziet er veelbelovend uit. Met de inzet van de gemeente, de kwartiermaker en de luchtvaartgerelateerde ondernemers, is er een duidelijke visie en plan voor de toekomst van het vliegveld. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de toekomst van het vliegveld op basis van het Eindverslag Vliegveld Drachten.